Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności strony czasopisma Pentagram prowadzonej przez Instytut Rozekruis Pers, zwanego dalej Rozekruis Pers, ma charakter informacyjny. Nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów strony internetowej czasopisma Pentagram.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej czasopisma Pentagram jest Rozekruis Pers z siedzibą w Wieluniu, przy ulicy Wojska Polskiego 99, NIP 832-19-21-937, REGON 731621466 – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą, za pośrednictwem strony internetowej czasopisma Pentagram.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innych stosownych przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z tym, iż niepodanie wskazanych w na stronie Księgarni Internetowej danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Rozekruis Pers wykorzystuje dane osobowe podawane przy składaniu zamówienia jedynie w celu wysyłki zamówionych pozycji wydawniczych oraz korespondencji z zamawiającym. Dane osobowe nie są udostępnianie innym osobom i podmiotom i nie służą do wysyłania materiałów reklamowych, dotyczących promocji i nowości.
 6. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają za każdym razem z działań podejmowanych przez Klienta na stronie internetowej czasopisma Pentagram.
 7. Na potrzeby działań technicznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonalności i bezpieczeństwa serwisu przetwarzane mogą być jedynie adresy IP użytkowników, jednak nie są one udostępniane zewnętrznym podmiotom fizycznym i prawnym. Rozekruis Pers nie udostępnia dzienników zdarzeń, ani innych informacji o wykorzystaniu usług, pozwalających na identyfikację odwiedzających witrynę.
 8. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej czasopisma Pentagram w następujących celach:
  • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych na stronie internetowej czasopisma Pentagram i pokazywania, że są zalogowani,
  • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia,
  • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia lub danych logowania do strony internetowej czasopisma Pentagram.
 9. Klient ma prawo dostępu do treści ujawnionych przez siebie danych Rozekruis Pers, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. W celu realizacji powyższych uprawnień można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na wskazany powyżej adres Administratora.
 11. Klient ma prawo wniesienia do GIODO skargi, jeżeli uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Powrót do strony głównej