Katalog: Rok 1992

Pentagram numer 13

Pentagram numer 13

Tytuły artykułów:

1.  Wolność duszy.

2.  Wolność: utopia czy prawda.

3.  Natura ludzkiej niewoli.

4.  Życie jest snem.

5.  Nareszcie wolny!

6.  Przejście od niewoli ku wolności w epoce Wodnika.

7.  Jarzmo prawa i wolność Ewangelii.

8.  Wolnomularstwo - droga prawdziwego przeznaczenia człowieka.

9.  Wezwanie, praca i cel nowoczesnej Szkoły Duchowej.

Przykładowy rozdział w formacie pdf:

Cena: 6,00 zł

Dodaj do koszyka

Pentagram numer 14

Pentagram numer 14

Tytuły artykułów:

1.  Nowa świadomość.

2.  Gnoza jako religia światowa.

3.  Pisma gnostyczne zgromadzone w Bibliotheca Philosophica Hermetica.

4.  Ósma i dziewiąta sfera.

5.  Dobro jest tylko w Bogu i nigdzie indziej.

6.  O tym, co pochodzi z tej natury, i o tym, co duchowe.

7.  Czas i wieczność.

8.  Rzeczywistość pozorna.

Przykładowy rozdział w formacie pdf:

Cena: 6,00 zł

Dodaj do koszyka

Pentagram numer 15

Pentagram numer 15

Tytuły artykułów:

1.  Sześciopunktowa umowa Braci Różokrzyża.

2.  Powstanie Aksjomatów.

3.  Metoda uzdrawiania stosowana przez Różokrzyżowców.

4.  Szata ucznia na ścieżce.

5.  Jedność w Bogu.

6.  Następcy Braci Różokrzyża.

7.  Pieczęć Zwycięstwa Światła.

8.  Cisza tajemnicy - tajemnica ciszy

Przykładowy rozdział w formacie pdf:

Cena: 6,00 zł

Dodaj do koszyka

Pentagram numer 16

Pentagram numer 16

Tytuły artykułów:

1.  Wtajemniczenie i transfiguracja.

2.  Tajemnicza istota.

3.  Ptak Feniks.

4.  Feniks (wg Laktancjusza).

5.  Klucz.

6.  Jeśli nie teraz - to kiedy?

7.  Hamlet w nas.

8.  Z pola pracy.

Przykładowy rozdział w formacie pdf:

Cena: 6,00 zł

Dodaj do koszyka

Pentagram numer 17

Pentagram numer 17

Tytuły artykułów:

1.  Głos duszy.

2.  Ciało i dusza w dzisiejszym świecie.

3.  Osobowość a mikrokosmos.

4.  Jednorożec.

5.  Harmagedon a pokój na ziemi.

6.  Cierpienie i współczucie.

7.  Konkretne działanie.

8.  Wzrost.

9.  Szósty list Karola von Eckhartshausena.

Przykładowy rozdział w formacie pdf:

Cena: 6,00 zł

Dodaj do koszyka

Pentagram numer 18

Pentagram numer 18

Tytuły artykułów:

1.   Róża i krzyż.

2.   „Summum bonum", czyli najwyższe dobro.

3.   Objaśnienie świętego Różokrzyża (tekst Roberta Fludda).

4.   Powrót do jedności.

5.   Jedni drugich brzemiona noście.

6.   Feniks i Pelikan.

7.   Potrójne Misterium Pola Siły.

8.   Wiedza wyzwolona.

9.   Najwyższa pustka.

10. „Dei Gloria Intacta"

Przykładowy rozdział w formacie pdf:

Cena: 6,00 zł

Dodaj do koszyka