Katalog: Rok 1993 - 1994

Pentagram numer 19

Pentagram numer 19

Tytuły artykułów:

1.  Wstęp.

2.  Droga życiowa Sokratesa i Platona.

3.  Trzy symbole Platona.

4.   Dusza człowieka: jej istota, pochodzenie i zadanie.

5.  Uprzedzenia wobec Sokratesa i Platona.

6.  Sztuka zmiany ukierunkowania duszy albo podstawowy zwrot.

7.  Poszukiwanie i uczenie się jest odzyskiwaniem przez duszę pamięci.

8.  Pragnienie zbawienia - wyższy Eros.

9.  Filozofowanie jest umieraniem dla życia.

Przykładowy rozdział w formacie pdf:

Cena: 6,00 zł

Dodaj do koszyka

Pentagram numer 20

Pentagram numer 20

Tytuły artykułów:

1.  Szkoła Platońska.

2.  Konieczność zastanawiania się nad Wiecznością.

3.  Pielęgnacja duszy poprzez właściwą postawę życiową.

4.  Stopnie poznania i prawdziwa nauka.

5.  Dwa porządki natury.

6.  Zapalenie wewnętrznego światła duszy.

7.  Filozofia Platońska i Powszechne Braterstwo na Zachodzie.

8.  Platon i Marsilio Ficino.

9.  Narodziny prawdziwego myślenia.

Przykładowy rozdział w formacie pdf:

Cena: 10,00 zł

Dodaj do koszyka

Pentagram numer 21

Pentagram numer 21

Tytuły artykułów:

1.  Ludzie odważni.

2.  Czakramy.

3.  Gryf.

4.  Praktykowanie umierania.

5.  Nakarmienie 5000 i 4000 tysięcy.

6.  Dynamiczny rozwój pracy Szkoły na świecie.

7.  Zanieczyszczenie środowiska.

8.  Materia będzie płonąć.

Przykładowy rozdział w formacie pdf:

Cena: 6,00 zł

Dodaj do koszyka

Pentagram numer 22

Pentagram numer 22

Tytuły artykułów:

1.   Medytacja - pojęcie wieloznaczne.

2.   Medytacja w poszukiwaniu ciszy i rozwoju „ja".

3.   O fundamentalnej przyczynie konfliktów życiowych.

4.   Windą do sfery odbić.

5.   Droga ku środkowi.

6.   Medytacja hermetyczna.

7.   Skutki medytacji dla ludzkości i natury.

8.   Kształt nowego wzrostu duchowego.

9.   Zabawa z ogniem.

10. Cud praatomu.

Przykładowy rozdział w formacie pdf:

Cena: 6,00 zł

Dodaj do koszyka