Katalog: Rok 1999

Pentagram numer 34

Pentagram numer 34

Tytuły artykułów:

1.   Wstęp.

2.   Dlaczego Budda milczał?

3.   Co więc mamy czynić?

4.   Od Sidharthy do przezwyciężenia ziemskiego „ja" w Buddzie.

5.   Istota auryczna jako wielki przeciwnik.

6.   Pierwsza oraz druga ze „szlachetnych prawd" Buddy: cierpienie oraz przyczyna cierpienia.

7.   Trzecia oraz czwarta ze „szlachetnych prawd" Buddy: likwidacja cierpienia oraz droga prowadząca do likwidacji cierpienia.

8.   Tym miejscem jest serce człowieka.

9.   Główne kierunki buddyzmu.

10.  Symbolika piramidy - świątyni w Borobudur na Jawie.

 

Przykładowy rozdział w formacie pdf:

Cena: 6,00 zł

Dodaj do koszyka

Pentagram numer 35

Pentagram numer 35

Tytuły artykułów:

1.  Przyczyny współczesnych wojen religijnych.

2.  Parsifal z zawiązanymi oczami.

3.  Tajemnica człowieka.

4.  Nowy rozwój w polach pracy nowoczesnego Różokrzyża.

5.  W poszukiwaniu nieśmiertelności.

6.  Święty ogród pełen kwiatów, kolorów i woni.

7.  Efekty trenowania głosu i ćwiczeń oddechowych.

8.  50 lat pokoju?

9.  Kto pociąga za sznurki?

Przykładowy rozdział w formacie pdf:

Cena: 6,00 zł

Dodaj do koszyka

Pentagram numer 36

Pentagram numer 36

Tytuły artykułów:

1.   Siedem szal sprawiedliwości.

2.   „Dualistyczna herezja" Bogomiłów.

3.   Człowiek jako maska.

4.   Rozkoszować się i mieć dystans.

5.   "Czy jestem stróżem brata mego?"

6.   Prawo przeznaczenia.

7.   Moc słowa.

8.   Ofiarujcie złu waszą miłość.

9.   Spokój i niepokój.

10. Odpowiedzialność.

11. Pozwólcie, aby duszy urosły skrzydła.

Przykładowy rozdział w formacie pdf:

Cena: 6,00 zł

Dodaj do koszyka

Pentagram numer 37

Pentagram numer 37

Tytuły artykułów:

1.   Karma, reinkarnacja i Różokrzyż.

2.   Etapy poszukiwania.

3.   Intelekt - wielki zwodziciel.

4.   Wrażenia z Konferencji w Ussat, południowa Francja.

5.   Nowe projekty w wielu krajach.

6.   Duch Wolności.

7.   Model i poznanie.

8.   Fragment przemowy wygłoszonej 23 czerwca 1996 w Świątyni w Haarlem.

9.   Graal - Kielich.

10. Nieśmiertelności nie można wymusić.

11. Graal w erze hip hop.

Przykładowy rozdział w formacie pdf:

Cena: 6,00 zł

Dodaj do koszyka